Gedragsregels

 1. Deelnemers hebben een actieve leerhouding en zetten zich optimaal in voor het eigen leerproces. De leeromgeving die Pureyoga biedt is gericht op het leren in een omgeving die vertrouwen en respect biedt, en waar vrijheid van meningsuiting gerespecteerd wordt.
 2. Deelname aan de contacturen is te allen tijde verplicht. Bij klachten of blessure wordt met de docent overlegd of aanwezigheid als toeschouwer voldoende zinvol is. Indien er sprake is van overmacht en aanwezigheid niet mogelijk is, wordt in overleg met docent een afspraak voor een inhaalles gemaakt. Zie hiervoor ook de algemene voorwaarden onder 'inhalen lessen'.
 3. Deelnemers volgen de aanwijzingen van de docent op. Dit geldt voor het opvolgen van instructies bij de yogabeoefening, gebruik van attributen en bij aanwijzingen over wanneer er gesproken wordt en niet-gesproken wordt. De docent voorziet deelnemers van positieve en constructieve feedback, deelnemers voorzien elkaar alleen van feedback en/of assistentie wanneer dit door de docent wordt aangegeven/gevraagd.
 4. Uitwerkingen van huiswerkopdrachten en eindopdracht dienen op tijd ingeleverd te worden.
 5. Houding tijdens de lessen is een van wederzijds respect en hulpvaardigheid en wordt Karma Yoga beoefend. Met elkaar zorgen we voor een schone en veilige omgeving en wordt na de les gezamenlijk de yogaruimte opgeruimd en schoon gemaakt.
 6. Gedrag en gesprekken in onderlinge relaties zijn respectvol, zonder ruwe taal, geen roddels en vrij van  geweld, verborgen agenda's en/of oordeel.
 7. Tabakswaren, alcohol en drugs en het gebruik ervan tijdens opleidingsbijeenkomsten zijn niet toegestaan.
 8. Deelnemers dragen in de yogaruimte loszittende en gemakkelijke kleding, waarin het lichaam vrij kan bewegen tijdens de yogabeoefening. Deze kleding is schoon en fris, schoeisel blijft buiten de ruimte.
 9. Persoonlijke spullen die niet gebruikt worden tijdens de les worden veilig geplaatst daar waar het niemand in de yogabeoefening belemmerd.
 10. In het kader van de hygiëne wordt deelnemers aangeraden attributen zelf aan te  schaffen. In het geval dat de in de yogaruimte beschikbare attributen worden gebruikt, worden deze door de deelnemer na de les gereinigd.
 11. Gebruik van mobiele telefoon, tablet enzovoorts, is tijdens de les niet toegestaan. Opnames (foto, video, audio enzovoorts) tijdens de lessen zijn niet toegestaan zonder de expliciete voorafgaande toestemming van de docent.
 12. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om het lesmateriaal dat verstrekt wordt tijdens de opleiding, zoals opleidingswijzer, opdrachten enzovoorts, op welke manier dan ook te verspreiden en/of te vermeerderen door kopiëren, scannen en/of uitlenen. Het lesmateriaal en inhoud wordt door de deelnemer enkel en alleen gebruikt voor het eigen opleidingsproces.
1 augustus 2016, Pureyoga

Nieuws en berichten ontvangen?

Juli 2024
M D W D V Z Z
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31