De tijd van Mabon

Tussen 22 en 23 september valt het begin van de herfst, op de herfstequinox, ook wel Mabon genoemd. Het gebruik van het woord Mabon is van recente datum. Er is geen aanwijzing dat de naam van de Keltische God Mabon ooit aan een herfstfeest of enig ander jaarfeest is verbonden. Waarschijnlijk is deze naam door Wicca’s geïntroduceerd en later door anderen overgenomen. De God Mabon werd vooral geassocieerd met jeugdigheid en zonlicht. Zijn naam betekent ‘zoon‘. Hij is de God van vrijheid, harmonie, verbondenheid en muziek. Ook wordt hij gezien als de God van de jeugd. De Keltische legende verteld dat hij de zoon van Modron was (grote moeder). Hij werd volgens de legende gestolen van zijn moeder Modron toen hij drie nachten oud was.

Na verloop van tijd werd hij met behulp van de wijsheid en het geheugen van de oudsten der levende dieren, namelijk de merel, het hert, de uil, de adelaar en de zalm, door King Arthur bevrijdt. Tijdens zijn ontvoering verbleef Mabon in de magische andere wereld (de baarmoeder van de godin). Een veilige plek vol koestering, maar ook een met uitdagingen. Hier vergaart Modron kracht en wijsheid. Zijn licht lijkt gedoofd maar niets is minder waar. Bij zijn terugkeer in de wereld is hij de grote redder die de aarde bevrucht met zijn verworven krachten.

Lees meer...

Oorsprong van het begrip herfst

Het woord 'herfst' stamt van de Germaanse wortel 'harbista'. Hiermee werd de oogsttijd aangeduid: het seizoen herfst. Dit is terug te vinden in het Oudhoogduitse 'herbist', Middelhoogduitse herbest, het Middelnederlandse 'hervest' en het Engelse 'harvest'. In het Engels wordt hiermee ook de oogst zelf aangeduid. Ceremonies verbonden met de oogst van gewassen zijn over de hele wereld gedurende eeuwen verricht. De meeste zijn geassocieerd met vruchtbaarheidsriten en de aanbidding en verzoening van de godin van het graan.

Het is bekend dat tarwe en gerst in het wild groeiden in het Nabije en Midden-Oosten rond 8000 v. Chr. De vroegste boeren ontdekten, dat deze grassen droog voer voor dieren opleverden en, indien gekneusd en doorweekt, ook voedsel voor de mensen. De vrouwen in deze kleine vroege boerengemeenschappen gebruikten een primitieve methode van landbouw. Zij bewerkten de grond ruw met een gekerfde stok als hun enige werktuig. Als de rijkdom van de aarde op een plaats uitgeput was, verhuisden ze naar een andere plek.

Lees meer...

Yin en Yang

Herfst. De natuur is zichtbaar aan het veranderen en dit zelfde proces vindt ook in ons plaats. De Yang energie trekt zich terug en de Yin energie neemt geleidelijk toe. Het lichaam heeft in deze periode van het jaar behoefte aan reinigende oefeningen. Je kan hier aandacht aan geven door oefeningen te doen voor de ademhaling en voor de longen en de dikke darm.

Het Yin Yang teken is een van de bekendste symbolen in de wereld. Het symbool geeft de essentie weer van evenwicht en harmonie. Yin en Yang geven ruimte aan elkaar in vloeiende lijnen en elk bevat precies in zijn middelpunt een element van de ander. Het evenwicht van Yin en Yang is niet passief, maar komt voort uit een dynamische spanning. Hun energie, levensenergie van het heelal, komt voort uit twist en strijd. De worsteling van de een om de ander te overwinnen, oppermachtig te zijn.

Ze kunnen dit niet bereiken om de eenvoudige reden dat de natuur, de Tao, in het hart van beide een deel van de ander heeft gelegd. De Tao is een ongedifferentieerd geheel. Het is zowel de vereniging van alle dingen als de manier waarop het universum werkt. Uit deze eenheid komt Yin Yang tevoorschijn. Het symbool reikt een manier aan om de tegenstellingen in ons zelf te begrijpen.

Lees meer...

Visualiseer jouw bron

De zalm is het dier die bij de maan in september hoort. Het is volle maan op 14 september 2019.

De zalm speelt een centrale rol in de Keltische traditie en is één van de oudste dieren ter wereld. Het is de enige diersoort die tegen de stroom in terugkeert naar de bron.

De Zalm keert terug naar haar geboortewater om daar voor het nageslacht te zorgen. Ze doet dit door gebruik te maken van de onderstromen in het water en waar nodig grote sprongen te maken. De zalm laat je de wijsheid van het leven zien op het moment dat je besluit om terug te keren naar je bron.

Creatieve opdracht

Stel je eens voor hoe jouw bron eruitziet. Wat doet dit beeld met je?

Verbeeld je bron op de voor jou meest prettige manier. Bijvoorbeeld door het beeld en de associaties te tekenen, een collage maken of uit te drukken in een instrument, dans of te kleien.