Wanneer je bent geregistreerd bij de Yoga Alliance Professionals geldt deze training als bijscholing (further training) en kunnen de uren worden opgegeven als onderdeel van de (verplichte) Continuous Professional Development

 

 

Lees meer

Anatomie en Fysiologie met Yoga is erkend door de Vereniging Yogadocenten Nederland als specialisatie. Leden behalen 32 scholingspunten.

 

 

Lees meer

Opbouw en voorwaarden van de opleiding

Leerdoelen

Je werkt tijdens de themadagen en de lessen van de opleiding Anatomie en Fysiologie met Yoga aan de volgende leerdoelen:

  • Kennis en inzicht van de anatomie en fysiologie van het menselijk lichaam;
  • Het op een juiste manier interpreteren van signalen van het lichaam;
  • Het veilig onderzoeken van grenzen van het menselijk lichaam om te voorkomen dat tijdens Yogabeoefening blessures of klachten ontstaan;
  • Het toepassen van kennis en inzicht in anatomie en fysiologie bij het beoefenen van Yoga zodat een diepere werking en beleving kan optreden.

Lessen

De opzet en inhoud van de themadagen lees je bij Thema's via het menu, waar beknopt de onderwerpen van de lesdag zijn weergegeven. Het didactisch concept van de opleiding 'Anatomie en Fysiologie met Yoga' is 'Doen, Voelen, Ervaren, Weten'. Onder andere wordt hiervoor het concept van probleemgestuurd onderwijs of PGO gehanteerd. Hiermee wordt aangesloten bij de manier waarop de mens van nature leert. Ook in dit concept wordt het 'leren door te doen' principe gehanteerd. En gaat bovendien uit van reële praktijksituaties waardoor kennis direct toepasbaar wordt.

Tijdens de lessen wordt aangeraden om loszittende kleding te dragen waar je je makkelijk in kunt bewegen. Dit in verband met de yogales die je op elke lesdag krijgt aangeboden.

Toetsing

Voorafgaand aan elke themadag (ook de eerste) wordt een voorbereidende oefenopdracht uitgereikt die op de eerstvolgende themadag weer onderdeel uitmaakt van het lesprogramma. Tijdens de lesdagen werk je aan praktische oefenopdrachten, dit kunnen zowel individuele- als groepsopdrachten zijn.

De opleiding Anatomie en Fysiologie met Yoga sluit je succesvol af wanneer je:

  • Enthousiast en actief hebt geparticipeerd bij de lessen;
  • Alle lesdagen bijgewoond of ingehaald* hebt;
  • Een actieve studiehouding;
  • Plezier hebt beleefd.

 * Zie voor de verdere details de Algemene Voorwaarden.

Deelnemen aan de opleiding?

Ga naar het inschrijfformulier

INSCHRIJVEN

 

Nieuws en berichten ontvangen?